Voorwaarden

 1. Alleen orders geplaatst binnen de actieperiode via rijksmuseumshop.nl met een minimale orderwaarde van 50 euro (exclusief verzendkosten) dingen mee naar een van de 5 'Rembrandt pakketten' twv € 134,90. 
 2. De looptijd van de actie is van 1 april 2019 tot en met 19 mei 2019. Alleen bestellingen die binnen deze periode zijn geplaatst vallen binnen deze actie. Bestellingen die vervolgens retour worden gezonden vallen buiten deze promotionele actie.
 3. De actie valt onder de Wet op de Kansspelen en kan aangemerkt worden als een promotioneel kansspel.
 4. De minimale leeftijd om deel te kunnen nemen is 18 jaar.
 5. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze. Er is 1 trekking en er worden 5 prijzenpakketten verstrekt. De trekking wordt verricht op donderdag 30 mei 2019 met behulp van een random nummer generator op basis van een uniek nummer per geverifieerde bestelling.
 6. De winnaar wordt binnen twee weken na afloop van de actie persoonlijk geïnformeerd via het opgegeven e-mailadres. Dit betekent dat alleen klanten die hun volledige en correcte e-mailadres hebben ingevuld kunnen deelnemen.
 7. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 8. Het Rijksmuseum kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actie(voorwaarden) gedurende de actielooptijd aanpassen of wijzigen, zolang dit niet tot nadeel van de deelnemers leidt.
 9. De gewonnen prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere goederen.
 10. Medewerkers van het Rijksmuseum zijn uitgesloten van deelname.
 11. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door het Rijksmuseum.
 12. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 13. Dit is een actie van het Rijksmuseum, Hobbemastraat 20 te 1071 CZ Amsterdam, Nederland. Voor vragen en/of klachten over deze actie kan contact worden opgenomen met het Rijksmuseum via sales@rijksmuseum.nl
 14. Met deze actie volgt het Rijksmuseum de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014. Voor informatie over de werking van deze gedragscode kan contact op worden genomen met de kansspelautoriteit: www.kansspelautoriteit.nl.
Naar boven